Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku, W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy przestawić Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej sklepu Fokus.pl (dalej: „Strona”). Potrzebna jest nam też Twoja zgoda na korzystanie z niektórych plików cookies.  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H. Fokus Tomasz Ostrowski z siedzibą ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź, Polska info@fokus.pl (dalej: „Fokus.pl”).  

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Strona korzysta z plików cookies, w związku z czym za każdym razem, kiedy wejdziesz na Stronę, będziemy zbierać dane obejmujące Twój unikatowy identyfikator. Dopóki nie założysz konta na Stronie, nie dokonasz zakupów bez rejestracji lub nie skorzystasz z jakiegokolwiek innego formularza zamieszczonego na Stronie, nie będziemy w stanie jednak ustalić Twojej tożsamości. Szczegółową informację na temat stosowanych przez nas plików cookies znajdziesz w naszej Polityce cookies dostępnej https://fokus.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html .  

Używamy plików cookies w celu:

a. dokonywania analiz związanych z ruchem Użytkowników na Stronie;

b. utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu, abyś nie musiał ponownie wpisywać danych do logowania po przejściu na poszczególne podstrony;

c. dostosowania treści prezentowanych na Stronie do Twoich preferencji;

d. retargetowania naszych reklam, czyli prezentowania Ci treści nas dotyczących w sieciach reklamowych.                                                                                  

Na potrzeby dokonywania analiz związanych z ruchem Użytkowników korzystamy z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”). Google nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek innych Twoich danych, które pozwalałyby mu na ustalenie Twojej tożsamości. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie znajdziesz w naszej Polityce cookies -https://fokus.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html . Zablokowanie cookies spowodować może, że niektóre funkcje Strony nie będą działać poprawnie. Jeśli chcesz zablokować samo wykorzystywanie Twoich danych w ramach Google Analytics możesz skorzystać z narzędzia udostępnionego przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Możemy także zbierać dane nawigacyjne dotyczące Twojej osoby, tj. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowałeś/łaś się kliknąć, lub o innych czynnościach podejmowanych na stronie Sklepu, Fokus.pl. (dane te nazywać będziemy dalej: „Danymi nawigacyjnymi”). Dane nawigacyjne zbierane będą w celu analizy Twojej aktywności, Twoich preferencji, jak również w celu utworzenia Twojego profilu, który pozwoli nam na optymalne spersonalizowanie treści prezentowanych na stronie Sklepu. Profil ten obejmował będzie także dane, które podasz nam przy rejestracji lub w toku korzystania z funkcjonalności Twojego konta. Informacja dotycząca przetwarzania danych w związku z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem Strony, rejestracją konta czy korzystaniem z innych formularzy przedstawiona zostanie Ci przy dokonywaniu tych czynności. Informacje te będą zawsze dostępne również na Stronie –https://fokus.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html .  

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies służących analizie aktywności Użytkowników, utrzymania sesji, dostosowania treści prezentowanych na Stronie do Twoich preferencji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fokus. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Sklepu oraz zwiększania atrakcyjności naszej oferty, jak również na zapewnieniu możliwości dostosowania oferty Sklepu do preferencji Klientów Sklepu. Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies służących retargetowaniu reklam jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda, którą wyrazisz wchodząc na Stronę bez zmiany ustawień przeglądarki.  

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: podmiot dostarczający nam narzędzia do analizy aktywności użytkowników, sieci reklamowe, z którymi współpracujemy, podmioty udostępniające nam swoje serwery. Podmioty te nie otrzymują jednak danych, które pozwalałyby im na ustalenie Twojej tożsamości.  

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy przez okres 10 lat.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa   danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:  

 - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;  

 - do wywiązania się z prawnego obowiązku;  

 - z uwagi na względy interesu publicznego;  

 - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:  

 - prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;  

 - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;  

 - nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony   roszczeń;

 - wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo   zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej   siedziby przedsiębiorstwa.  

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres e-mail / ew. numer telefonu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bez-pośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG?

W związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics, współpracą z sieciami reklamowymi Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. Jeśli chciałbyś uzyskać kopię danych, które podlegają przekazaniu, skontaktuj się z nami pod adresem info@fokus.pl . Na chwilę obecną nie planujemy przekazywać w innym zakresie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie na stronie https://fokus.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html .  

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały. Możemy jednak tworzyć profile osób korzystających ze strony Sklepu w celu personalizacji treści prezentowanych na Stronie (co opisaliśmy we wcześniejszych fragmentach tej informacji). Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, zapoznaj się też z naszą Polityką cookies –https://fokus.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html . Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, abyśmy używali plików cookies, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonali Państwo transakcji zakupu towaru, możecie Państwo otrzymać od nas emaile dotyczące Waszej transakcji. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli uznamy to za uzasadnione w celu realizacji transakcji.

O ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Fokus.pl. Zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie poprzez kontakt pod adresem info@fokus.pl.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych jest: F.H. Fokus Tomasz Ostrowski z siedzibą ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź, Polska info@fokus.pl

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.

info@fokus.pl

Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 840 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-07
sprawnie, błyskawiczna dostawa i zwrot, polecam firmę
2024-04-14
Wszystko super. Polecam!
-10% tylko dla zalogowanych klientów detalicznych
-10% tylko dla zalogowanych klientów detalicznych
Logowanie Rejestracja
pixelpixelpixelpixelpixel